لوله های پلی اتیلن (دینا پلیمر)

لوله پلی اتیلن,فروشگاه سماواتی,قیمت لوله پلی اتیلن,تخفیف لوله پلی اتیلن,قیمت عمده پلی اتیلن

سماواتی شاپ | لیست قیمت جدید لوله های پلی اتیلن (دینا پلیمر)

فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی

آدرس: تهران، بازار آهن شادآباد، بهاران یکم، بلوک 34، پلاک 60 تلفن تماس: 4-66303253 : (021)

برای دانلود لیست قیمت دینا پلیمر « لیست قیمت لوله های پلی اتیلن» از تاریخ 1403/04/23 اینجا را کلیک کنید.

لیست قیمت  لوله های پلی اتیلن دینا پلیمر- صفحه 1لیست قیمت  لوله های پلی اتیلن دینا پلیمر- صفحه 2

لیست قیمت  لوله های پلی اتیلن دینا پلیمر- صفحه 3

لیست قیمت  لوله های پلی اتیلن دینا پلیمر- صفحه 4


لوله پلی اتیلن,فروشگاه سماواتی,قیمت لوله پلی اتیلن,تخفیف لوله پلی اتیلن,قیمت عمده پلی اتیلن

تاریخ لیست : سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱
کد شرح مبلغ
62022 لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 20cm - هرحلقه 400 متر 53,600
62026 لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 20cm - هرحلقه 400 متر 53,600
63022 لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 30cm - هرحلقه 400 متر 47,900
63026 لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 30cm - هرحلقه 400 متر 47,900
64022 لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 40cm - هرحلقه 400 متر 45,100
64026 لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 40cm - هرحلقه 400 متر 45,100
65022 لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 50cm - هرحلقه 400 متر 43,400
65026 لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 50cm - هرحلقه 400 متر 43,400
67522 لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 75cm - هرحلقه 400 متر 41,200
67526 لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 75cm - هرحلقه 400 متر 41,200
68122 لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 100cm - هرحلقه 400 متر 40,000
68126 لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 100cm - هرحلقه 400 متر 40,000
69122 لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 125cm - هرحلقه 400 متر 39,400
69126 لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 125cm - هرحلقه 400 متر 39,400
69222 لوله آبيارى 16 با دريپ 2 ليتر در ساعت به فاصله 200cm - هرحلقه 400 متر 38,400
69226 لوله آبيارى 16 با دريپ 4 ليتر در ساعت به فاصله 200cm - هرحلقه 400 متر 38,400
64100 لوله آبیاری PE 40-4 atm- 16mm (100 متری) 36,700
64400 لوله آبیاری PE 40-4 atm- 16mm (400 متری) 36,700
65100 لوله آبیاری PE 40-5 atm- 16mm (100 متری) 43,400
65400 لوله آبیاری PE 40-5 atm- 16mm (400 متری) 43,400
66100 لوله آبیاری PE 40-6 atm- 16mm (100 متری) 47,300
66400 لوله آبیاری PE 40-6 atm- 16mm (400 متری) 47,300
22120 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-50mm - شاخه 12 متری 168,700
22140 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-63mm - شاخه 12 متری 234,500
22160 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-75mm - شاخه 12 متری 323,800
22180 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-90mm - شاخه 12 متری 464,800
22200 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-110mm - شاخه 12 متری 687,400
22220 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متری 887,200
22240 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متری 1,421,800
22260 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متری 2,256,100
22280 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متری 3,478,100
22300 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-315mm - شاخه 12 متری 5,505,100
23100 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-40mm - شاخه 12 متری 133,400
23120 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-50mm - شاخه 12 متری 184,500
23140 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-63mm - شاخه 12 متری 290,300
23160 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-75mm - شاخه 12 متری 396,600
23180 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-90mm - شاخه 12 متری 574,600
23200 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-110mm - شاخه 12 متری 840,200
23220 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متری 1,081,100
23240 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متری 1,786,100
23260 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متری 2,755,500
23280 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متری 4,288,900
23300 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-315mm - شاخه 12 متری 6,815,200
24100 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متری 146,900
24120 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متری 219,800
24140 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متری 340,800
24160 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متری 486,500
24180 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-90mm - شاخه 12 متری 693,300
24200 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-110mm - شاخه 12 متری 1,040,000
24220 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متری 1,333,700
24240 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متری 2,185,600
24260 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متری 3,395,900
24280 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متری 5,246,600
24300 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-315mm - شاخه 12 متری 8,342,800
26080 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-32mm - حلقه 150 متری 115,800
26100 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متری 173,400
26120 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متری 266,200
26140 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متری 423,600
26160 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متری 599,300
26180 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-90mm - حلقه 100 متری 857,800
26200 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-110mm - حلقه 100 متری 1,275,000
26220 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-125mm - حلقه 100 متری 1,621,600
26240 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متری 2,655,600
26260 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متری 4,142,000
26280 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متری 6,462,700
26300 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-315mm - شاخه 12 متری 10,222,800
28060 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-25mm - حلقه 200 متری 88,200
28080 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-32mm - حلقه 150 متری 136,400
28100 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متری 209,200
28120 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متری 322,600
28140 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متری 513,000
28160 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متری 728,600
28180 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-90mm - حلقه 100 متری 1,040,000
28200 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-110mm - حلقه 100 متری 1,539,300
28220 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-125mm - حلقه 100متری 1,980,000
28240 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متری 3,231,400
28260 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متری 5,029,200
28280 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متری 7,872,800
32040 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-20mm - حلقه 200 متری 69,400
32060 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-25mm - حلقه 200 متری 100,500
32080 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-32mm - حلقه 150 متری 164,600
32100 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متری 252,700
32120 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متری 391,300
32140 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متری 616,900
32160 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متری 863,700
32180 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-90mm - حلقه 100 متری 1,245,600
32200 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-110mm - حلقه 100 متری 1,844,800
32220 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متری 2,397,100
32240 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متری 3,918,800
32260 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متری 6,110,200
32280 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متری 9,517,800
34040 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-20mm - حلقه 200 متری 78,200
34060 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-25mm - حلقه 200 متری 124,000
34080 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-32mm - حلقه 150 متری 192,200
34100 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متری 299,100
34120 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متری 463,000
34140 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متری 740,300
34160 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متری 1,034,100
34180 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-90mm - حلقه 100 متری 1,492,300
34200 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-110mm - حلقه 100 متری 2,220,900
34220 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متری 2,861,300
34240 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متری 4,676,700
34260 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متری 7,285,200
34280 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متری 11,397,900
36040 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-20mm - حلقه 200 متری 95,800
36060 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-25mm - حلقه 200 متری 141,100
36080 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-32mm - حلقه 150 متری 226,800
36100 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-40mm - حلقه 100 متری 352,600
36120 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-50mm - حلقه 100 متری 550,000
36140 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-63mm - حلقه 100 متری 863,700
36160 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-75mm - حلقه 100 متری 1,228,000
36180 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-90mm - حلقه 100 متری 1,762,600
36200 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-110mm - حلقه 100 متری 2,638,000
36220 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-125mm - شاخه 12 متری 3,390,000
36240 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-160mm - شاخه 12 متری 5,546,200
36260 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-200mm - شاخه 12 متری 8,695,300
36280 لوله آبرسانى20اتمسفرPE80-250mm - شاخه 12 متری 13,512,900
42140 لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-63mm - شاخه 12 متری 213,900
42160 لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-75mm - شاخه 12 متری 268,500
42180 لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-90mm - شاخه 12 متری 377,800
42200 لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-110mm - شاخه 12 متری 554,100
42220 لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-125mm - شاخه 12 متری 722,700
42240 لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-160mm - شاخه 12 متری 1,175,100
42260 لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-200mm - شاخه 12 متری 1,792,000
42280 لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-250mm - شاخه 12 متری 2,837,700
42300 لوله آبرسانى4اتمسفرpe100-315mm - شاخه 12 متری 4,418,200
43120 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-50mm - شاخه 12 متری 168,700
43140 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-63mm - شاخه 12 متری 234,500
43160 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-75mm - شاخه 12 متری 323,800
43180 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-90mm - شاخه 12 متری 464,800
43200 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-110mm - شاخه 12 متری 687,400
43220 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-125mm - شاخه 12 متری 887,200
43240 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-160mm - شاخه 12 متری 1,421,800
43260 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-200mm - شاخه 12 متری 2,256,100
43280 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-250mm - شاخه 12 متری 3,478,100
43300 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-315mm - شاخه 12 متری 5,505,100
44100 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-40mm - شاخه 12 متری 133,400
44120 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-50mm - شاخه 12 متری 184,500
44140 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-63mm - شاخه 12 متری 290,300
44160 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-75mm - شاخه 12 متری 396,600
44180 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-90mm - شاخه 12 متری 574,600
44200 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-110mm - شاخه 12 متری 840,200
44220 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-125mm - شاخه 12 متری 1,081,100
44240 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-160mm - شاخه 12 متری 1,786,100
44260 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-200mm - شاخه 12 متری 2,755,500
44280 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-250mm - شاخه 12 متری 4,288,900
44300 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-315mm - شاخه 12 متری 6,815,200
46100 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-40mm - حلقه 100 متری 146,900
46120 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-50mm - حلقه 100 متری 219,800
46140 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-63mm - حلقه 100 متری 340,800
46160 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-75mm - حلقه 100 متری 486,500
46180 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-90mm - حلقه 100 متری 693,300
46200 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-110mm - حلقه 100 متری 1,040,000
46220 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-125mm - حلقه 100 متری 1,333,700
46240 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-160mm - شاخه 12 متری 2,185,600
46260 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-200mm - شاخه 12 متری 3,395,900
46280 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-250mm - شاخه 12 متری 5,246,600
46300 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-315mm - شاخه 12 متری 8,342,800
48080 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-32mm - حلقه 150 متری 115,800
48100 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-40mm - حلقه 100 متری 173,400
48120 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-50mm - حلقه 100 متری 266,200
48140 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-63mm - حلقه 100 متری 423,600
48160 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-75mm - حلقه 100 متری 599,300
48180 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-90mm - حلقه 100 متری 857,800
48200 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-110mm - حلقه 100 متری 1,275,000
48220 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-125mm - حلقه 100متری 1,621,600
48240 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-160mm - شاخه 12 متری 2,655,600
48260 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-200mm - شاخه 12 متری 4,142,000
48280 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-250mm - شاخه 12 متری 6,462,700
48300 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-315mm - شاخه 12 متری 10,222,800
49040 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-20mm - حلقه 200 متری 78,200
49060 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-25mm - حلقه 200 متری 124,000
49080 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-32mm - حلقه 150 متری 192,200
49100 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-40mm - حلقه 100 متری 299,100
49120 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-50mm - حلقه 100 متری 463,000
49140 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-63mm - حلقه 100 متری 740,300
49160 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-75mm - حلقه 100 متری 1,034,100
72060 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-25mm - حلقه 200 متری 88,200
72080 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-32mm - حلقه 150 متری 136,400
72100 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-40mm - حلقه 100 متری 209,200
72120 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-50mm - حلقه 100 متری 322,600
72140 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-63mm - حلقه 100 متری 513,000
72160 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-75mm - حلقه 100 متری 728,600
72180 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-90mm - حلقه 100 متری 1,040,000
72200 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-110mm - حلقه 100 متری 1,539,300
72220 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-125mm - شاخه 12 متری 1,980,000
72240 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-160mm - شاخه 12 متری 3,231,400
72260 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-200mm - شاخه 12 متری 5,029,200
72280 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-250mm - شاخه 12 متری 7,872,800
74040 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-20mm - حلقه 200 متری 69,400
74060 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-25mm - حلقه 200 متری 100,500
74080 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-32mm - حلقه 150 متری 164,600
74100 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-40mm - حلقه 100 متری 252,700
74120 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-50mm - حلقه 100 متری 391,300
74140 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-63mm - حلقه 100 متری 616,900
74160 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-75mm - حلقه 100 متری 863,700
74180 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-90mm - حلقه 100 متری 1,245,600
74200 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-110mm - حلقه 100 متری 1,844,800
74220 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-125mm - شاخه 12 متری 2,397,100
74240 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-160mm - شاخه 12 متری 3,918,800
74260 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-200mm - شاخه 12 متری 6,110,200
74280 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-250mm - شاخه 12 متری 9,517,800
76180 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-90mm - حلقه 100 متری 1,492,300
76200 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-110mm - حلقه 100 متری 2,220,900
76220 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-125mm - شاخه 12 متری 2,861,300
76240 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-160mm - شاخه 12 متری 4,676,700
76260 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-200mm - شاخه 12 متری 7,285,200
76280 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-250mm - شاخه 12 متری 11,397,900
10001 رابط لوله های آبیاری 16*16 3,500
20001 سه راهی لوله آبیاری 16*16*16 7,400
20002 سه راهی رزوه دار لوله آبیاری 16*1/2*16 8,100
30001 درپوش لوله های آبیاری 16 3,500
30016 بست 16 لوله های آبیاری - کلیپس 2,500
28300 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-315mm - شاخه 12 متری 12,455,400
44230 لوله آبرسانى6اتمسفرPE100-140mm - شاخه 12 متری 1,363,100
20230 لوله آبرسانى4اتمسفرPE80-140mm - شاخه 12 متری 1,104,600
22230 لوله آبرسانى5اتمسفرPE80-140mm - شاخه 12 متری 1,363,100
24230 لوله آبرسانى6اتمسفرPE80-140mm - شاخه 12 متری 1,662,700
26230 لوله آبرسانى8اتمسفرPE80-140mm - شاخه 12 متری 2,032,900
28230 لوله آبرسانى10اتمسفرPE80-140mm - شاخه 12 متری 2,479,400
32230 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE80-140mm - شاخه 12 متری 2,984,600
34230 لوله آبرسانى16اتمسفرPE80-140mm - شاخه 12 متری 3,589,800
42230 لوله آبرسانى5اتمسفرpe100-140mm - شاخه 12 متری 1,104,600
46230 لوله آبرسانى8اتمسفرPE100-140mm - شاخه 12 متری 1,662,700
48230 لوله آبرسانى10اتمسفرPE100-140mm - شاخه 12 متری 2,032,900
72230 لوله آبرسانى12/5اتمسفرPE100-140mm - شاخه 12 متری 2,479,400
74230 لوله آبرسانى16اتمسفرpe100-140mm - شاخه 12 متری 2,984,600
76230 لوله آبرسانى20اتمسفرpe100-140mm - شاخه 12 متری 3,589,800
دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image