لوله و اتصالات پوشفیت سایلنت

قیمت استثنائی نیوفلکس ,بهترین تخفیف نیوفلکس, قیمت جدید پوشفیت,قیمت ویژه پوشفیت,پوشفیت ارزان قیمت,نیوفلکس ارزان قیمت,پوشفیت جهت پروژه های ساختمانی,قیمت شگفت انگیز پوشفیت,فروش فوق العاده نیوفلکس,فروش فوق العاده سایلنت در بازار,بهترین کیفیت نیوفلکس,مناسب ترین قیمت پوشفیت سایلنت,مناسب ترین قیمت نیوفلکس,مناسب ترین قیمت نیوفلکس در بازار شاد آباد,تخفیف حداکثری قیمت پوشفیت سایلنت,تخفیف حداکثری قیمت نیوفلکس,رایگان بودن خدمات نیوفلکس,گارانتی لوله پوشفیت سایلنت,تخفیف جدید قیمت نیوفلکس,تخفیف جدید قیمت پوشفیت,بهترین قیمت نیوفلکس,بهترین قیمت پوشفیت,خرید مقرون به صرفه نیوفلکس

نمایندگی فروش لوله و اتصالات نیوفلکس، قیمت ویژه پوشفیت جهت پروژه های ساختمانی، فروش فوق العاده لوله و اتصالات پوشفیت سایلنت جهت پروژه های صنعتی

فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی

آدرس: تهران، بازار آهن شادآباد، بهاران یکم، بلوک 34، پلاک 60 تلفن تماس: 4-66303253 : (021)

برای دانلود لیست قیمت جدید « لوله و اتصالات پوشفیت سایلنت نیوفلکس» از تاریخ 1401/03/30 اینجا را کلیک کنید.


تاریخ لیست : چهار‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
کد شرح مبلغ
15200 لوله پوشفیت 50-150(سایلنت) 157,300
15210 لوله پوشفیت 50-250(سایلنت) 228,300
15220 لوله پوشفیت 50-500(سایلنت) 307,500
15240 لوله پوشفیت 50-1000(سایلنت) 571,200
15260 لوله پوشفیت 50-2000(سایلنت) 1,037,000
15280 لوله پوشفیت 50-3000(سایلنت) 1,499,400
15400 لوله پوشفیت 75-150(سایلنت) 234,200
15410 لوله پوشفیت 75-250(سایلنت) 293,300
15420 لوله پوشفیت 75-500(سایلنت) 487,200
15440 لوله پوشفیت 75-1000(سایلنت) 902,300
15460 لوله پوشفیت 75-2000(سایلنت) 1,610,500
15480 لوله پوشفیت 75-3000(سایلنت) 2,320,000
15600 لوله پوشفیت 110-150(سایلنت) 468,300
15610 لوله پوشفیت 110-250(سایلنت) 631,500
15620 لوله پوشفیت 110-500(سایلنت) 1,050,100
15640 لوله پوشفیت 110-1000(سایلنت) 1,908,500
15660 لوله پوشفیت 110-2000(سایلنت) 3,433,900
15680 لوله پوشفیت 110-3000(سایلنت) 4,976,900
15710 لوله پوشفیت 125-250(سایلنت) 828,900
15720 لوله پوشفیت 125-500(سایلنت) 1,363,400
15740 لوله پوشفیت 125-1000(سایلنت) 2,447,700
15760 لوله پوشفیت 125-2000(سایلنت) 4,330,100
15780 لوله پوشفیت 125-3000(سایلنت) 6,212,600
15810 لوله پوشفیت 160-250(سایلنت) 1,584,500
15820 لوله پوشفیت 160-500(سایلنت) 2,198,200
15840 لوله پوشفیت 160-1000(سایلنت) 3,841,800
15860 لوله پوشفیت 160-2000(سایلنت) 6,742,300
15880 لوله پوشفیت 160-3000(سایلنت) 9,644,000
17220 لوله دوسرسوکت پوشفیت 50-500(سایلنت) 331,100
17240 لوله دوسرسوکت پوشفیت 50-1000(سایلنت) 594,800
17260 لوله دوسرسوکت پوشفیت 50-2000(سایلنت) 1,060,700
17280 لوله دوسرسوکت پوشفیت 50-3000(سایلنت) 1,523,000
17420 لوله دوسرسوکت پوشفیت 75-500(سایلنت) 522,700
17440 لوله دوسرسوکت پوشفیت 75-1000(سایلنت) 937,700
17460 لوله دوسرسوکت پوشفیت 75-2000(سایلنت) 1,646,000
17480 لوله دوسرسوکت پوشفیت 75-3000(سایلنت) 2,355,500
17620 لوله دوسرسوکت پوشفیت 110-500(سایلنت) 1,106,800
17640 لوله دوسرسوکت پوشفیت 110-1000(سایلنت) 1,965,300
17660 لوله دوسرسوکت پوشفیت 110-2000(سایلنت) 3,490,600
17680 لوله دوسرسوکت پوشفیت 110-3000(سایلنت) 5,034,900
17720 لوله دوسرسوکت پوشفیت 125-500(سایلنت) 1,442,600
17740 لوله دوسرسوکت پوشفیت 125-1000(سایلنت) 2,528,100
17760 لوله دوسرسوکت پوشفیت 125-2000(سایلنت) 4,409,400
17780 لوله دوسرسوکت پوشفیت 125-3000(سایلنت) 6,291,800
17820 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-500(سایلنت) 2,333,000
17840 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-1000(سایلنت) 3,976,600
17860 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-2000(سایلنت) 6,878,300
17880 لوله دوسرسوکت پوشفیت 160-3000(سایلنت) 9,778,800
22200 بوشن 50(سایلنت) 199,900
22400 بوشن 75(سایلنت) 260,200
22600 بوشن 110(سایلنت) 531,000
22700 بوشن 125(سایلنت) 760,400
22800 بوشن 160(سایلنت) 1,232,200
28420 تبدیل خارج از مرکز 75-50(سایلنت) 203,200
28620 تبدیل خارج از مرکز 110-50(سایلنت) 363,200
28640 تبدیل خارج از مرکز 110-75(سایلنت) 412,700
28760 تبدیل خارج از مرکز 125-110(سایلنت) 548,700
28860 تبدیل خارج از مرکز 160-110(سایلنت) 860,900
28870 تبدیل خارج از مرکز 160-125(سایلنت) 904,600
32245 زانو ٤٥ درجه 50(سایلنت) 146,000
32287 زانو ٨٧ درجه 50(سایلنت) 163,600
32445 زانو ٤٥ درجه 75(سایلنت) 290,500
32487 زانو ٨٧ درجه 75(سایلنت) 299,400
32645 زانو ٤٥ درجه 110(سایلنت) 587,900
32687 زانو ٨٧ درجه 110(سایلنت) 777,800
32745 زانو ٤٥ درجه 125(سایلنت) 760,400
32787 زانو ٨٧ درجه 125(سایلنت) 931,800
32845 زانو ٤٥ درجه 160(سایلنت) 1,443,800
32887 زانو ٨٧ درجه 160(سایلنت) 1,721,700
34645 زانو ٤٥ درجه ونت دار(110-110-50 سایلنت) 787,600
34687 زانو ٨٧ درجه ونت دار(110-110-50 سایلنت) 798,200
44220 سه راه ٤٥ درجه 50-50(سایلنت) 275,600
44420 سه راه ٤٥ درجه 75-50(سایلنت) 385,500
44440 سه راه ٤٥ درجه 75-75(سایلنت) 532,500
44620 سه راه ٤٥ درجه 110-50(سایلنت) 737,000
44640 سه راه ٤٥ درجه 110-75(سایلنت) 892,800
44660 سه راه ٤٥ درجه 110-110(سایلنت) 1,151,200
44760 سه راه ٤٥ درجه 125-110(سایلنت) 1,362,200
44770 سه راه ٤٥ درجه 125-125(سایلنت) 1,614,100
44860 سه راه ٤٥ درجه 160-110(سایلنت) 2,201,800
44870 سه راه ٤٥ درجه 160-125(سایلنت) 2,406,300
44880 سه راه ٤٥ درجه 160-160(سایلنت) 3,014,100
46220 سه راه ٨٧ درجه 50-50(سایلنت) 266,400
46420 سه راه ٨٧ درجه 75-50(سایلنت) 351,200
46440 سه راه ٨٧ درجه 75-75(سایلنت) 430,500
46620 سه راه ٨٧ درجه 110-50(سایلنت) 690,600
46640 سه راه ٨٧ درجه 110-75(سایلنت) 728,100
46660 سه راه ٨٧ درجه 110-110(سایلنت) 1,051,200
46760 سه راه ٨٧ درجه 125-110(سایلنت) 1,140,300
46770 سه راه ٨٧ درجه 125-125(سایلنت) 1,340,900
46860 سه راه ٨٧ درجه 160-110(سایلنت) 1,852,900
46870 سه راه ٨٧ درجه 160-125(سایلنت) 2,004,300
46880 سه راه ٨٧ درجه 160-160(سایلنت) 2,347,200
62200 درپوش( 50 سایلنت) 47,600
62400 درپوش( 75 سایلنت) 88,700
62600 درپوش( 110 سایلنت) 178,600
62700 درپوش( 125 سایلنت) 242,500
62800 درپوش( 160 سایلنت) 526,200
68400 دریچه بازدید 75(سایلنت) 474,200
68600 دریچه بازدید 110(سایلنت) 984,500
68700 دریچه بازدید 125(سایلنت) 1,208,500
68800 دریچه بازدید 160(سایلنت) 1,778,400
69400 دریچه بازدید انتهایى 75(سایلنت) 418,600
69600 دریچه بازدید انتهایى 110(سایلنت) 754,400
74460 سیفون 75 یک تکه( با لوله سوکت دار( )60cm سایلنت) 1,391,400
74480 سیفون 75 یک تکه( با لوله سوکت دار( )90cm سایلنت) 1,602,900
74600 سیفون 110یک تکه( با لوله سوکت دار()25cm سایلنت) 2,649,400
74620 سیفون 110یک تکه( با لوله سوکت دار()35cm سایلنت) 2,847,200
74660 سیفون 110یک تکه( با لوله سوکت دار()60cm سایلنت) 3,180,300
77000 سیفون 50 یک تکه با درپوش( بالوله 75 وطول( )60cm سایلنت) 1,072,200
77020 سیفون 50 یک تکه با درپوش( بالوله 75 وطول( )20cm سایلنت) 801,600
77040 سیفون 50 یک تکه با درپوش( بالوله 75 وطول( )75cm سایلنت) 1,146,200
77060 سیفون 50 یک تکه با درپوش( بالوله 75 وطول( )90cm سایلنت) 1,242,300
77400 سیفون 75 یک تکه با درپوش( بالوله 75 وطول( )60cm سایلنت) 1,220,700
77420 سیفون 75 یک تکه با درپوش( بالوله 75 وطول( )20cm سایلنت) 957,800
77440 سیفون 75 یک تکه با درپوش( بالوله 75 وطول( )75cm سایلنت) 1,280,000
77460 سیفون 75 یک تکه با درپوش( بالوله 75 وطول( )90cm سایلنت) 1,390,400
77600 سیفون 110 یک تکه با درپوش( بالوله 125 وطول( )60cm سایلنت) 3,221,000
77620 سیفون 110 یک تکه با درپوش( بالوله 125 وطول( )20cm سایلنت) 2,367,100
77640 سیفون 110 یک تکه با درپوش( بالوله 125 وطول( )75cm سایلنت) 3,399,700
77660 سیفون 110 یک تکه با درپوش( بالوله 125 وطول( )90cm سایلنت) 3,676,600
80220 مایع روان کننده 250 سی سی تیوپی 498,300
80230 مایع روان کننده 125 سی سی تیوپی 264,500
85200 بست آویز لوله 50 204,200
85300 بست آویز لوله 63 230,300
85400 بست آویز لوله 75 246,900
85500 بست آویز لوله 90 275,400
85600 بست آویز لوله 110 318,500
85700 بست آویز لوله 125 353,100
86200 بست رایزر لوله 50 163,700
86300 بست رایزر لوله 63 179,100
86400 بست رایزر لوله 75 193,600
86500 بست رایزر لوله 90 218,700
86600 بست رایزر لوله 110 271,300
86700 بست رایزر لوله 125 310,300