استانداردها

لوله و اتصالات آذین,استاندارد های لوله و اتصالات آذین,شرایط آزمایش لوله های پلی پروپیلن ,استاندارد ملی ایران سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن,استاندارد ابعاد لوله های پلی پروپیلن,گواهینامه های لوله و اتصالات آذین

لوله و اتصالات آذین مطابق استاندارد های زیر تولید می گردد ... - تلفن تماس: ۴-۶۶۳۰۳۲۵۳ (۰۲۱)

: لوله و اتصالات آذین مطابق استاندارد های زیر تولید می گردد

( part1-2-3 ) : ISO 15874

DIN8078 شرایط آزمایش لوله های پلی پروپیلن

DIN8077 استاندارد ابعاد لوله های پلی پروپیلن

DIN16962 استاندارد ابعاد و شرایط آزمایش اتصالات لوله های پلی پروپیلن

ISIRI 6314-1 استاندارد ملی ایران سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن (اصول کلی)

ISIRI 6314-2 استاندارد ملی ایران سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن (لوله ها-ویژگی ها)

ISIRI 6314-3 استاندارد ملی ایران سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن (اتصالات-ویژگی ها)

استاندارد ها و گواهینامه های  لوله و اتصالات آذینگواهینامه ها :

لوله و اتصالات آذین توسط سازمان ها و مراکز ذیل تائید شده است :

اولین و تنها دارنده ایرانی گواهینامه بهداشت از موسسه WRc-NSF انگلستان

گواهینامه انطباق محصول با استاندارد مورد تایید اتحادیه اروپا

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران برای لوله

پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران برای اتصالات

گواهینامه 2008 – 9001 ISO از شرکت DQS آلمان

گواهینامه های IMS,OHSAS18001 ISO14001 از شرکت DQS آلمان

گواهینامه انطباق محصول با استاندارد روسیه برای لوله و اتصالات

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

استاندارد ها و گواهینامه های  لوله و اتصالات آذین


لوله و اتصالات آذین,استاندارد های لوله و اتصالات آذین,شرایط آزمایش لوله های پلی پروپیلن ,استاندارد ملی ایران سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن,استاندارد ابعاد لوله های پلی پروپیلن,گواهینامه های لوله و اتصالات آذین