لوله و اتصالات پلی پروپیلن نمایندگی اصلی آذین

لوله آذین,لوله و اتصالات آذین,نمایندگی اصلی آذین,قیمت ویژه لوله آذین,لوله تک لایه آذین,لوله سه لایه آذین,قیمت روز لوله آذین, بهترین قیمت تک لایه آذین, لوله و اتصالات سفید آذین,فروش عمده لوله آذین,لیست قیمت جدید آذین لوله سپاهان,مرکز فروش لوله و اتصالات آذین,قیمت ویژه تک لایه آذین,قیمت ویژه آذین در بازار شاد آباد نمایندگی,آذین لوله در بازار لوله ارزان,قیمت در بازار شادآباد,قیمت شگفت انگیز لوله آذین,فروش فوق العاده لوله آذین,بهترین قیمت لوله آذین لوله و اتصالات سفید آذین,نمایندگی اصلی آذین لوله آذین,لوله و اتصالات پلی پروپیلن

لوله و اتصالات پلی پروپیلن سماواتی شاپ |نمایندگی اصلی آذین | آخرین لیست قیمت 1403 لوله و اتصالات | بهترین قیمت تک لایه آذین |قیمت ویژه لوله آذین

فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی

آدرس: تهران، بازار آهن شادآباد، بهاران یکم، بلوک 34، پلاک 60 تلفن تماس: 4-66303253 : (021)

برای دانلود لیست قیمت جدید« آذین لوله سپاهان- لوله و اتصالات پلی پروپیلن» از تاریخ 1403/01/25 اینجا را کلیک کنید.

لوله آذین | لوله و اتصالات آذین|نمایندگی اصلی آذین|قیمت ویژه لوله آذین | لوله تک لایه آذین | لوله سه لایه آذین |قیمت روز لوله آذین | بهترین قیمت تک لایه آذین | لوله و اتصالات سفید آذین

لیست قیمت آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله

لیست قیمت آذین لوله


لوله آذین,لوله و اتصالات آذین,نمایندگی اصلی آذین,قیمت ویژه لوله آذین,لوله تک لایه آذین,لوله سه لایه آذین,قیمت روز لوله آذین, بهترین قیمت تک لایه آذین, لوله و اتصالات سفید آذین,فروش عمده لوله آذین,لیست قیمت جدید آذین لوله سپاهان,مرکز فروش لوله و اتصالات آذین,قیمت ویژه تک لایه آذین,قیمت ویژه آذین در بازار شاد آباد نمایندگی,آذین لوله در بازار لوله ارزان,قیمت در بازار شادآباد,قیمت شگفت انگیز لوله آذین,فروش فوق العاده لوله آذین,بهترین قیمت لوله آذین لوله و اتصالات سفید آذین,نمایندگی اصلی آذین لوله آذین,لوله و اتصالات پلی پروپیلن

تاریخ لیست : یک‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
کد شرح مبلغ
10008 لوله تک لایه بافشار20 اتمسفر سفید 20 mm 141,500
10010 لوله تک لایه بافشار20 اتمسفر سفید 25 mm 222,000
10012 لوله تک لایه بافشار20 اتمسفر سفید 32 mm 418,200
10014 لوله تک لایه بافشار20 اتمسفر سفید 40 mm 773,900
10016 لوله تک لایه بافشار20 اتمسفر سفید 50 mm 1,244,000
10018 لوله تک لایه بافشار20 اتمسفر سفید 63 mm 2,005,800
10020 لوله تک لایه بافشار20 اتمسفر سفید 75 mm 2,878,000
10022 لوله تک لایه بافشار20 اتمسفر سفید 90 mm 4,179,900
10024 لوله تک لایه بافشار20 اتمسفر سفید 110 mm 6,306,000
10026 لوله تک لایه بافشار20 اتمسفر سفید 125 mm 8,371,800
50020 لوله سه لایه PP.R سفید 20 mm 169,700
50025 لوله سه لایه PP.R سفید 25 mm 266,300
50032 لوله سه لایه PP.R سفید 32 mm 509,000
50040 لوله سه لایه PP.R سفید 40 mm 847,900
50050 لوله سه لایه PP.R سفید 50 mm 1,359,700
50063 لوله سه لایه PP.R سفید 63 mm 2,206,400
10114 لوله فويلدار 40 mm 773,900
10118 لوله فويلدار 63 mm 2,005,800
11008 بوشن سفید 20 mm 19,700
11010 بوشن سفید 25 mm 25,600
11012 بوشن سفید 32 mm 40,200
11014 بوشن سفید 40 mm 74,500
11016 بوشن سفید 50 mm 127,900
11018 بوشن سفید 63 mm 221,800
11020 بوشن سفید 75 mm 345,500
11022 بوشن سفید 90 mm 588,700
11024 بوشن سفید 110 mm 862,400
11026 بوشن سفید 125 mm 1,150,100
11112 بوشن تبديل سفید 20*25 17,500
11114 بوشن تبديل سفید 20*32 22,600
11116 بوشن تبديل سفید 25*32 25,000
11118 بوشن تبديل سفید 20*40 38,000
11120 بوشن تبديل سفید 25*40 40,300
11122 بوشن تبديل سفید 32*40 50,800
11124 بوشن تبديل سفید 20*50 60,200
11126 بوشن تبديل سفید 25*50 61,400
11128 بوشن تبديل سفید 32*50 63,400
11130 بوشن تبديل سفید 40*50 74,600
11132 بوشن تبديل سفید 25*63 93,900
11134 بوشن تبديل سفید 32*63 97,900
11136 بوشن تبديل سفید 40*63 123,000
11138 بوشن تبديل سفید 50*63 141,000
11140 بوشن تبديل سفید 40*75 198,100
11142 بوشن تبديل سفید 50*75 218,600
11144 بوشن تبديل سفید 63*75 254,200
11146 بوشن تبديل سفید 50 *90 307,600
11148 بوشن تبديل سفید 63 *90 341,300
11150 بوشن تبديل سفید 75 *90 414,900
11152 بوشن تبديل سفید 63 *110 464,900
11154 بوشن تبديل سفید 75 *110 496,700
11156 بوشن تبديل سفید 90 *110 616,500
11158 بوشن تبديل سفید 125*110 1,273,700
12108 زانو 90درجه سفید 20 mm 28,900
12110 زانو 90درجه سفید 25 mm 43,400
12112 زانو 90درجه سفید 32 mm 67,200
12114 زانو 90درجه سفید 40 mm 126,300
12116 زانو 90درجه سفید 50 mm 220,100
12118 زانو 90درجه سفید 63 mm 366,100
12120 زانو 90درجه سفید 75 mm 575,100
12122 زانو 90درجه سفید 90 mm 1,055,900
12124 زانو 90درجه سفید 110 mm 1,756,300
12126 زانو 90درجه سفید 125 mm 2,700,600
12208 زانو 90درجه چپقی سفید 20 mm 30,100
12210 زانو 90درجه چپقی سفید 25 mm 39,500
12312 زانو تبدیل 90درجه سفید 25*20 46,200
12508 زانو 45درجه سفید 20 mm 26,200
12510 زانو 45درجه سفید 25 mm 39,000
12512 زانو 45درجه سفید 32 mm 62,100
12514 زانو 45درجه سفید 40 mm 111,000
12516 زانو 45درجه سفید 50 mm 188,800
12518 زانو 45درجه سفید 63 mm 253,100
13108 سه راهی سفید 20 mm 37,600
13110 سه راهی سفید 25 mm 52,600
13112 سه راهی سفید 32 mm 78,000
13114 سه راهی سفید 40 mm 149,300
13116 سه راهی سفید 50 mm 255,600
13118 سه راهی سفید 63 mm 467,900
13120 سه راهی سفید 75 mm 805,600
13122 سه راهی سفید 90 mm 1,411,700
13124 سه راهی سفید 110 mm 2,093,900
13126 سه راهی سفید 125 mm 3,369,800
13208 سه راهی سه کنج 20 mm 44,700
13210 سه راهی سه کنج 25 mm 57,900
13520 سه راهی تبدیل سفید 20*20*25 43,600
13522 سه راهی تبدیل سفید 25*20*25 45,500
13524 سه راهی تبدیل سفید 20*25*25 54,900
13532 سه راهی تبدیل سفید 20*20*32 64,100
13534 سه راهی تبدیل سفید 32*20*32 68,300
13540 سه راهی تبدیل سفید 32*25*32 78,000
13541 سه راهی تبدیل سفید 40*20*40 121,200
13542 سه راهی تبدیل سفید 40*25*40 131,900
13545 سه راهی تبدیل سفید 40*32*40 135,600
13565 سه راهی تبدیل سفید 50*32*50 204,800
13572 سه راهی تبدیل سفید 63*25*63 487,600
13574 سه راهی تبدیل سفید 63*32*63 489,100
13576 سه راهی تبدیل سفید 63*40*63 492,100
13578 سه راهی تبدیل سفید 63*50*63 506,300
14108 درپوش سفید 20 mm 15,900
14110 درپوش سفید 25 mm 22,800
14112 درپوش سفید 32 mm 30,800
14114 درپوش سفید 40 mm 47,900
14116 درپوش سفید 50 mm 88,800
14118 درپوش سفید 63 mm 193,200
14120 درپوش سفید 75 mm 276,900
14122 درپوش سفید 90 mm 436,500
14124 درپوش سفید 110 mm 697,300
16108 لوله خمدار 20mm 119,200
16110 لوله خمدار 25mm 182,800
16112 لوله خمدار 32mm 293,700
16208 لوله خمدار دوسر بوشن سفید 20 mm 120,900
16210 لوله خمدار دوسر بوشن سفید 25 mm 142,400
16508 پل بست دار سفید 20 mm 44,600
16510 پل بست دار سفید 25 mm 55,700
17108 چهارراهی سفید 20 mm 48,800
17110 چهارراهی سفید 25 mm 64,400
20108 زانو بوشن فلزى ديوارى سفید "1/2*20 199,400
20110 زانو بوشن فلزى ديوارى سفید "3/4*25 258,500
20112 زانو بوشن فلزى ديوارى سفید "1/2*25 209,600
20508 زانو مغزی فلزى ديوارى سفید "1/2*20 292,100
20509 زانو مغزی فلزى ديوارى سفید "3/4*20 322,200
20512 زانو مغزی فلزى ديوارى سفید " 3/4*25 339,500
21008 بوشن يكسر فلزى سفید "1/2*20 176,200
21010 بوشن يكسر فلزى سفید "3/4*20 232,400
21011 بوشن يكسر فلزى سفید "1/2*25 184,100
21012 بوشن يكسر فلزى سفید "3/4*25 251,500
21014 بوشن يكسر فلزى سفید "1*32 361,900
21116 بوشن يكسر فلزى سفید "1/4 1*40 971,200
21118 بوشن يكسر فلزى سفید "1/2 1*50 1,114,100
21120 بوشن يكسر فلزى سفید "2*63 2,397,400
21122 بوشن يكسر فلزى سفید "1/2 2*75 3,280,500
21124 بوشن يكسر فلزى سفید "3*90 7,165,300
21126 بوشن يكسر فلزى سفید "4*110 9,667,400
21208 مغزى يكسر فلزى سفید "1/2*20 284,800
21210 مغزى يكسر فلزى سفید "3/4*20 317,000
21211 مغزى يكسر فلزى سفید "1/2*25 271,400
21212 مغزى يكسر فلزى سفید "3/4*25 319,800
21214 مغزى يكسر فلزى سفید "1*32 555,000
21316 مغزى يكسر فلزى سفید "1/4 1*40 1,415,800
21318 مغزى يكسر فلزى سفید "1/2 1*50 1,716,500
21320 مغزى يكسر فلزى سفید " 2*63 3,377,400
23008 زانو يكسر بوشن فلزى سفید "1/2*20 194,200
23010 زانو يكسر بوشن فلزى سفید "3/4*20 244,900
23012 زانو يكسر بوشن فلزى سفید "1/2*25 194,700
23014 زانو يكسر بوشن فلزى سفید "3/4*25 251,900
23016 زانو يكسر بوشن فلزى سفید "3/4*32 254,200
23018 زانو يكسر بوشن فلزى سفید "1*32 380,900
23020 زانو يكسر بوشن فلزى سفید "1/4 1 *40 1,230,300
23022 زانو يكسر بوشن فلزى سفید "1/2 1 *50 1,511,800
23024 زانو يكسر بوشن فلزى سفید "2 *63 2,756,500
23208 20*1/2"زانو بوشن فلزى زوج سفید 461,500
23212 25*1/2"زانو بوشن فلزى زوج سفید 498,200
23308 20*1/2 " زانو زوج رادیاتوری500 يكسر بوشن فلزى سفید 559,300
23508 زانو يكسر مغزى فلزى سفید " 1/2 *20 286,100
23509 زانو يكسر مغزى فلزى سفید "3/4*20 333,500
23510 زانو يكسر مغزى فلزى سفید "3/4*25 346,000
23511 زانو يكسر مغزى فلزى سفید " 1/2*25 344,200
23514 مهره ماسوره بوشن فلزى سفید " 1/2 *20 718,700
23515 مهره ماسوره بوشن فلزى سفید "3/4*25 1,034,700
23516 مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 1"*32 1,345,100
23518 مهره ماسوره بوشن فلزى سفید "1/4 1*40 2,490,200
23520 مهره ماسوره بوشن فلزى سفید "1/2 1*50 3,708,900
23522 مهره ماسوره بوشن فلزى سفید 2"*63 4,973,400
24530 مهره ماسوره تلفيقى بوشن فلزى سفید " 1/2 *20 293,400
24531 مهره ماسوره تلفيقى مغزى فلزى سفید " 1/2 *20 361,300
24532 مهره ماسوره تلفيقى بوشن فلزى سفید "3/4*25 371,100
24533 مهره ماسوره تلفيقى مغزى فلزى سفید "3/4*25 437,700
25008 سه راهى بوشن فلزى سفید " 1/2 *20 196,100
25010 سه راهى بوشن فلزى سفید " 3/4 *20 242,500
25012 سه راهى بوشن فلزى سفید " 1/2 *25 220,700
25014 سه راهى بوشن فلزى سفید " 3/4 *25 261,700
25018 سه راهى بوشن فلزى سفید " 1 *32 436,900
25506 سه راهى مغزی فلزى سفید " 1/2 *20 297,000
26010 سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید " 1/2 *20 197,300
26014 سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید " 1/2 *25 219,700
26016 سه راهى بوشن فلزى ديوارى سفید " 3/4 *25 271,100
26510 سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید " 1/2 *20 313,200
26518 سه راهى مغزی فلزى ديوارى سفید " 3/4 *25 349,800
40202 مهره ماسوره دوسر جوش سفید 20 mm 117,600
40204 مهره ماسوره دوسر جوش سفید 25 mm 155,600
40206 مهره ماسوره دوسر جوش سفید 32 mm 250,400
40212 مهره ماسوره دوسر جوش سفید 63 mm 564,400
40308 شير مغزى برنجى يكپارچه سفید 20 mm 623,300
40310 شير مغزى برنجى يكپارچه سفید 25 mm 755,300
40312 شير مغزى برنجى يكپارچه سفید 32 mm 1,262,100
40314 شير مغزى برنجى يكپارچه سفید 40 mm 1,951,300
40316 شير مغزى برنجى يكپارچه سفید 50 mm 3,199,500
40318 شير مغزى برنجى يكپارچه سفید 63 mm 3,317,800
40511 شيرفلكه بوشن فلزی 45 درجه سفید 20 mm 1,635,700
40513 شيرفلكه 45 درجه دوسر جوش سفید 25 mm 1,334,300
40808 شير فلكه کامل سفید 20 mm 660,700
40810 شير فلكه کامل سفید 25 mm 999,300
40812 شير فلكه کامل سفید 32 mm 1,514,400
40814 شير فلكه کامل سفید 40 mm 1,548,300
40828 پايين تنه شير فلكه سفید 20mm 256,200
40830 پايين تنه شير فلكه سفید 25mm 304,300
40832 پايين تنه شير فلكه سفید 32mm 445,500
40848 بالا تنه شیرفلکه 20mm 419,000
40850 بالا تنه شیرفلکه 25mm 699,200
40852 بالا تنه شیرفلکه 32mm 1,084,300
50940 بست لوله سفید 20mm 6,200
50942 بست لوله سفید 25mm 6,600
50944 بست لوله سفید 32mm 11,800
50946 بست لوله سفید 40mm 16,500
50952 بست زوج لوله سفید 20mm 9,800
50954 بست زوج لوله سفید 25mm 10,900
50970 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی " 1/2(طرح جدید) 12,700
50971 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی "1/2 15,600
50972 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی "3/4 31,800
50973 درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی "1 49,100
50980 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز " 1/2(طرح جدید) 12,700
50981 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز "1/2 15,600
50982 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز "3/4 31,800
50983 درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز "1 49,100
50100 Wدرپوش پلاستيكى رزوه دار پايه كوتاه سفید " 1/2 9,700
50102 Wدرپوش پلاستيكى رزوه دار پايه كوتاه سفید " 3/4 14,500
50104 Wدرپوش پلاستيكى رزوه دار پايه كوتاه سفید " 1 25,800
50120 Wدرپوش رزوه دار پايه كوتاه اورينگ دار سفید "1/2 15,200
50122 Wدرپوش رزوه دار پايه كوتاه اورينگ دار سفید "3/4 23,100
50208 شابلون نصب كوتاه" 1/2 23,000
50210 شابلون نصب كوتاه" 3/4 19,600
50250 صفحه نصب رادياتورى پليمرىmm 500 86,500
30218 فلنج پلیمری 63 mm 553,100
30220 فلنج پلیمری 75 mm 579,900
30222 فلنج پلیمری 90 mm 860,600
30224 فلنج پلیمری 110 mm 970,800
30318 آداپتور فلنج پلیمری 63 mm 126,900
30320 آداپتور فلنج پلیمری 75 mm 189,100
30322 آداپتور فلنج پلیمری 90 mm 353,400
30324 آداپتور فلنج پلیمری 110 mm 461,500