لوله و اتصالات پوشفیت گروه BD

قیمت لوله و اتصالات پوشفیت,فروش عمده لوله و اتصالات پوشفیت,نمایندگی فروش لوله و اتصالات نیو فلکس,قیمت استثنائی لوله نیوفلکس ,قیمت ویژه پوشفيت,قیمت ویژه نیوفلکس,قیمت ویژه پوشفیت ,قیمت ویژه لیست نیوفلکس,نیوفلکس ارزان قیمت,پوشفیت ارزان قیمت در بازار,قیمت شگفت انگیز نیوفلکس,فروش فوق العاده نیوفلکس,فروش فوق العاده پوشفیت,پوشفیت ارزان قیمت,قیمت شگفت انگیز پوشفیت,فروش فوق العاده اتصالات پوشفیت در بازار,بهترین کیفیت نیوفلکس,مناسب ترین قیمت پوشفیت,مناسب ترین قیمت نیوفلکس,تخفیف حداکثری قیمت نیوفلکس,تخفیف حداکثری قیمت پوشفیت,رایگان بودن خدمات نیوفلکس,تخفیف جدید قیمت نیوفلکس,تخفیف جدید قیمت پوشفیت,تخفیف شرکتی لوله و اتصالات نیوفلکس,بهترین قیمت پوشفیت,بهترین قیمت نیوفلکس,بهترین تخفیف شرکتی لوله و اتصالات پوشفیت,خرید مقرون به صرفه نیوفلکس در بازار,خرید مقرون به صرفه لوله و اتصالات پوشفیت,قیمت استثنائی لوله و اتصالات,فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی

فروشگاه لوله و اتصالاتی که به دنبالش بودید، فروش لوله و اتصالات پوشفیتبه پروژه های ساختمانی،

فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی

آدرس: تهران، بازار آهن شادآباد، بهاران یکم، بلوک 34، پلاک 60 تلفن تماس: 4-66303253 : (021)

برای دانلود لیست قیمت جدید « لوله و اتصالات پوشفیت (BD) نیوفلکس» از تاریخ 1401/03/30 اینجا را کلیک کنید.


تاریخ لیست : چهار‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
کد شرح مبلغ
10200 لوله یکسرسوکت 50-150میلی متر BD 130,100
10210 لوله یکسرسوکت 50-250میلی متر BD 201,100
10220 لوله یکسرسوکت 50-500میلی متر BD 243,600
10240 لوله یکسرسوکت 50-1000میلی متر BD 452,900
10260 لوله یکسرسوکت 50-2000میلی متر BD 810,000
10280 لوله یکسرسوکت 50-3000میلی متر BD 1,162,400
10300 لوله یکسرسوکت 63-150میلی متر BD 170,300
10310 لوله یکسرسوکت 63-250میلی متر BD 222,300
10320 لوله یکسرسوکت 63-500میلی متر BD 353,600
10340 لوله یکسرسوکت 63-1000میلی متر BD 652,800
10360 لوله یکسرسوکت 63-2000میلی متر BD 1,149,400
10380 لوله یکسرسوکت 63-3000میلی متر BD 1,646,000
10400 لوله یکسرسوکت 75-150میلی متر BD 217,600
10410 لوله یکسرسوکت 75-250میلی متر BD 270,800
10420 لوله یکسرسوکت 75-500میلی متر BD 447,000
10440 لوله یکسرسوکت 75-1000میلی متر BD 831,300
10460 لوله یکسرسوکت 75-2000میلی متر BD 1,473,400
10480 لوله یکسرسوکت 75-3000میلی متر BD 2,117,800
10500 لوله یکسرسوکت 90-150میلی متر BD 298,000
10510 لوله یکسرسوکت 90-250میلی متر BD 386,700
10520 لوله یکسرسوکت 90-500میلی متر BD 626,700
10540 لوله یکسرسوکت 90-1000میلی متر BD 1,135,200
10560 لوله یکسرسوکت 90-2000میلی متر BD 2,016,100
10580 لوله یکسرسوکت 90-3000میلی متر BD 2,906,500
10600 لوله یکسرسوکت 110-150میلی متر BD 406,800
10610 لوله یکسرسوکت 110-250میلی متر BD 544,000
10620 لوله یکسرسوکت 110-500میلی متر BD 898,700
10640 لوله یکسرسوکت 110-1000میلی متر BD 1,636,500
10660 لوله یکسرسوکت 110-2000میلی متر BD 2,911,200
10680 لوله یکسرسوکت 110-3000میلی متر BD 4,206,000
10691 لوله پوشفيت 110-5000 BD 6,807,400
10710 لوله یکسرسوکت 125-250میلی متر BD 756,800
10720 لوله یکسرسوکت 125-500میلی متر BD 1,241,600
10740 لوله یکسرسوکت 125-1000میلی متر BD 2,236,000
10760 لوله یکسرسوکت 125-2000میلی متر BD 3,936,400
10780 لوله یکسرسوکت 125-3000میلی متر BD 5,637,900
10810 لوله یکسرسوکت 160-250میلی متر BD 1,188,400
10820 لوله یکسرسوکت 160-500میلی متر BD 1,945,200
10840 لوله یکسرسوکت 160-1000میلی متر BD 3,429,100
10860 لوله یکسرسوکت 160-2000میلی متر BD 6,057,700
10880 لوله یکسرسوکت 160-3000میلی متر BD 8,687,400
12220 لوله دوسرسوکت 50-500میلی متر BD 267,300
12240 لوله دوسرسوکت 50-1000میلی متر BD 476,600
12260 لوله دوسرسوکت 50-2000میلی متر BD 833,700
12280 لوله دوسرسوکت 50-3000میلی متر BD 1,186,000
12320 لوله دوسرسوکت 63-500میلی متر BD 390,300
12340 لوله دوسرسوکت 63-1000میلی متر BD 689,400
12360 لوله دوسرسوکت 63-2000میلی متر BD 1,186,000
12380 لوله دوسرسوکت 63-3000میلی متر BD 1,682,700
12420 لوله دوسرسوکت 75-500میلی متر BD 482,500
12440 لوله دوسرسوکت 75-1000میلی متر BD 866,800
12460 لوله دوسرسوکت 75-2000میلی متر BD 1,508,800
12480 لوله دوسرسوکت 75-3000میلی متر BD 2,153,300
12520 لوله دوسرسوکت90-500میلی متر BD 674,000
12540 لوله دوسرسوکت 90-1000میلی متر BD 1,182,500
12560 لوله دوسرسوکت 90-2000میلی متر BD 2,062,200
12580 لوله دوسرسوکت 90-3000میلی متر BD 2,953,800
12620 لوله دوسرسوکت110-500میلی متر BD 955,500
12640 لوله دوسرسوکت 110-1000میلی متر BD 1,693,300
12660 لوله دوسرسوکت 110-2000میلی متر BD 2,969,200
12680 لوله دوسرسوکت 110-3000میلی متر BD 4,262,700
12691 لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-5000 BD 6,864,100
12720 لوله دوسرسوکت125-500میلی متر BD 1,318,500
12740 لوله دوسرسوکت 125-1000میلی متر BD 2,312,900
12760 لوله دوسرسوکت 125-2000میلی متر BD 4,013,300
12780 لوله دوسرسوکت 125-3000میلی متر BD 5,714,800
12820 لوله دوسرسوکت160-500میلی متر BD 2,063,400
12840 لوله دوسرسوکت 160-1000میلی متر BD 3,547,400
12860 لوله دوسرسوکت 160-2000میلی متر BD 6,175,900
12880 لوله دوسرسوکت 160-3000میلی متر BD 8,805,700
20200 بوشن 50 میلی متر 187,900
20300 بوشن 63میلی متر 214,900
20400 بوشن 75میلی متر 240,100
20500 بوشن 90میلی متر 326,100
20600 بوشن 110میلی متر 470,700
20700 بوشن 125میلی متر 650,400
20800 بوشن 160میلی متر 1,033,500
26320 تبديل خارج از مركز 63-50 198,700
26420 تبديل خارج از مركز 75-50 201,000
26430 تبديل خارج از مركز 75-63 215,300
26520 تبديل خارج از مركز 90-50 228,100
26530 تبديل خارج از مركز 63-90 240,100
26620 تبديل خارج از مركز 110-50 344,500
26630 تبديل خارج از مركز 63-110 353,600
26640 تبديل خارج از مركز 110-75 367,800
26650 تبديل خارج از مركز 110-90 392,600
26760 تبديل خارج از مركز 125-110 486,000
26860 تبديل خارج از مركز 160-110 714,200
26870 تبديل خارج از مركز 160-125 836,000
30245 زانو ٤٥ درجه 50میلی متر 132,600
30287 زانو ٨٧ درجه 50میلی متر 141,500
30345 زانو 45 درجه 63میلی متر 181,300
30387 زانو ٨٧ درجه 63میلی متر 224,400
30445 زانو ٤٥ درجه 75میلی متر 242,000
30487 زانو ٨٧ درجه 75میلی متر 254,100
30545 زانو ٤٥ درجه 90میلی متر 321,700
30587 زانو ٨٧ درجه 90میلی متر 364,200
30645 زانو ٤٥ درجه 110میلی متر 521,600
30687 زانو ٨٧ درجه 110میلی متر 618,700
30745 زانو ٤٥ درجه 125میلی متر 652,800
30787 زانو ٨٧ درجه 125میلی متر 819,500
30845 زانو ٤٥ درجه 160میلی متر 1,220,300
30887 زانو ٨٧ درجه 160میلی متر 1,513,600
33345 زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63 321,700
33387 زانو 87 درجه ونت دار50-63-63 325,200
33645 زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110 698,900
33687 زانو 87 درجه ونت دار50-110-110 720,200
35220 زانو 50-50 جهت ارتباط با ظرفشوئى و ... 97,000
36200 لاستيك50-30 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … 166,600
40220 سه راه ٨٧ درجه 50-50 241,000
40320 سه راه ٨٧ درجه 50-63 293,300
40330 سه راه ٨٧ درجه 63-63 331,100
40420 سه راه ٨٧ درجه 75-50 315,800
40430 سه راه ٨٧ درجه 75-63 335,900
40440 سه راه ٨٧ درجه 75-75 372,500
40520 سه راه ٨٧ درجه 90-50 339,900
40530 سه راه ٨٧ درجه 90-63 451,700
40540 سه راه ٨٧ درجه 90-75 475,600
40550 سه راه ٨٧ درجه 90-90 493,600
40620 سه راه ٨٧ درجه 110-50 610,200
40630 سه راه ٨٧ درجه 110-63 629,100
40640 سه راه ٨٧ درجه 110-75 726,400
40650 سه راه ٨٧ درجه 110-90 768,600
40660 سه راه ٨٧ درجه 110-110 922,400
40760 سه راه ٨٧ درجه 125-110 1,124,700
40770 سه راه ٨٧ درجه 125-125 1,197,900
40860 سه راه ٨٧ درجه 160-110 1,617,600
40870 سه راه ٨٧ درجه 160-125 1,758,300
40880 سه راه ٨٧ درجه 160-160 2,053,900
42220 سه راه ٤٥ درجه 50-50 253,100
42320 سه راه ٤٥ درجه 63-50 295,700
42330 سه راه ٤٥ درجه 63-63 340,600
42420 سه راه ٤٥ درجه 75-50 348,900
42440 سه راه ٤٥ درجه 75-75 507,200
42520 سه راه ٤٥ درجه 90-50 481,000
42530 سه راه ٤٥ درجه 63-90 536,900
42540 سه راه ٤٥ درجه 90-75 559,500
42550 سه راه ٤٥ درجه 90-90 583,300
42620 سه راه ٤٥ درجه 110-50 675,000
42630 سه راه ٤٥ درجه 110-63 728,400
42640 سه راه ٤٥ درجه 110-75 791,000
42650 سه راه ٤٥ درجه 110-90 860,900
42660 سه راه ٤٥ درجه 110-110 1,026,400
42760 سه راه ٤٥ درجه 125-110 1,201,400
42770 سه راه ٤٥ درجه 125-125 1,371,700
42860 سه راه ٤٥ درجه 160-110 1,817,500
42870 سه راه ٤٥ درجه 160-125 2,019,700
42880 سه راه ٤٥ درجه 160-160 2,522,200
51666 انشعاب دوبل ٦٧ درجه 110-110-110 1,518,300
60200 درپوش 50 44,200
60300 درپوش 63 53,300
60400 درپوش 75 76,900
60500 درپوش 90 104,100
60600 درپوش 110 173,900
60700 درپوش 125 215,300
60800 درپوش 160 393,800
65400 دريچه بازديد 75 432,800
65500 دریچه بازدید 90 662,200
65600 دريچه بازديد 110 885,700
65700 دريچه بازديد 125 1,050,100
65800 دريچه بازديد 160 1,557,300
66400 دريچه بازديد انتهايى 75 402,100
66600 دريچه بازديد انتهايى 110 691,800
78000 سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 75)60 cm 974,200
78020 سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 75)20 cm 697,900
78040 سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 75)75 cm 1,069,100
78060 سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 75)90 cm 1,179,800
78200 سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 63)60 cm 780,000
78220 سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 63)20 cm 564,400
78240 سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 63)75 cm 856,500
78260 سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 63)90 cm 943,000
78300 سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله)60 cm 977,100
78301 سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )60cm 869,100
78320 سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله)20 cm 692,100
78321 سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )20cm 669,300
78322 سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله 63 وطولPE )20cm 658,000
78340 سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله)75 cm 1,089,100
78341 سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )75cm 970,100
78360 سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله)90 cm 1,181,300
78361 سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )90cm 1,041,300
78400 سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله)60 cm 1,111,700
78401 سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )60cm 1,039,000
78420 سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله)20 cm 846,500
78421 سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )20cm 831,200
78440 سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله)75 cm 1,208,200
78441 سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )75cm 1,117,100
78460 سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله)90 cm 1,328,600
78461 سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )90cm 1,203,200
78500 سيفون 90 يك تكه با درپوش( بالوله)60 cm 1,522,900
78520 سيفون 90 يك تكه با درپوش( بالوله)20 cm 1,141,400
78540 سيفون 90 يك تكه با درپوش( بالوله)75 cm 1,653,400
78560 سيفون 90 يك تكه با درپوش( بالوله)90 cm 1,809,400
78600 سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله)60 cm 3,063,900
78601 سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )60cm 2,113,500
78620 سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله)20 cm 2,244,700
78621 سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )20cm 1,748,500
78640 سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله)75 cm 3,313,400
78641 سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )75cm 2,304,100
78660 سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله)90 cm 3,614,100
78661 سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )90cm 2,446,400
79600 سيفون 110 يك تكه با لوله سوکتدار 25 cm 2,352,300
79620 سيفون 110 يك تكه با لوله سوکتدار 35 cm 2,557,800
79660 سيفون 110 يك تكه با لوله سوکتدار 60 cm 3,008,700
79730 عصايى پشت بام 63 1,432,000
79731 عصايى پشت بامcm 63 150 1,032,700
79750 عصايى پشت بام 90 2,068,100
79760 عصایی پشت بام 110( بالوله)200 cm 2,522,200
80220 مایع روان کننده 250 سی سی تیوپی 498,300
80230 مایع روان کننده 125 سی سی تیوپی 264,500
85200 بست آويز لوله 50 204,200
85300 بست آويز لوله 63 230,300
85400 بست آويز لوله 75 246,900
85500 بست آويز لوله 90 275,400
85600 بست آويز لوله 110 318,500
85700 بست آويز لوله 125 353,100
86200 بست رايزر لوله 50 163,700
86300 بست رايزر لوله 63 179,100
86400 بست رايزر لوله 75 193,600
86500 بست رايزر لوله 90 218,700
86600 بست رايزر لوله 110 271,300
86700 بست رايزر لوله 125 310,300