کاربرد لوله پنج لایه نیوپایپ

کاربرد لوله های پنج لایه نیوپایپ, لوله های پنج لایه نیوپایپ,نیوپایپ, لوله های نیوپایپ

لوله پنج لایه نیوپایپ ( PEX_AL_PEXh ) با ساختار ویژه پلیمری و خواص فیزیکی و مکانیکی خوده برای مصارف گوناگون و حداکثر دمای ۹۰ درجه سانتیگراد قابل کاربرد است

کاربرد لوله های پنج لایه نیوپایپ


لوله پنج لایه ( PEX_AL_PEXh ) با ساختار ویژه پلیمری و خواص فیزیکی و مکانیکی خوده برای مصارف گوناگون و حداکثر دمای ۹۰ درجه سانتیگراد قابل کاربرد است این لوله ها که براساس استاندارد 1281-ASTM F و استاندارد ملی ایران به شماره ISIR1273 تولید می گردند و برای مصارف زیر کاربرد دارند:

کاربرد در صنایع پزشکی و بهداشتی : از این لوله در صنایع پزشکی نظیر گازهای طبی و سیستمهای دیالیز و ... استفاده می شود همچنین این لوله در صنایع غذایی، دارویی و اغلب مواد شیمیایی که در آن از دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد استفاده می گردد، کاربرد دارد.

کاربرد صنعتی : در کارخانه های تولید مواد شیمایی که لوله های فلزی کارایی لازم را ندارند از این نوع لوله استفاده می گردد. همچنین در صنایعی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، کشتی سازی، ماشین سازی و به و مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد در سیستمهای حرارتی و برودتی : به علت مقاومت این لوله ها در برابر فشار و ترک خوردگی، در فن کوئل، برد خالیه، چشمهای مولد | سرما و نیز سیستم های نوین سرمایش از کف و ... استفاده می گردد. این لوله به علت کار کرد بلند مدت در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد در سیستم های رادیاتور و همچنین به دلیل ضریب انتقال حرارت مناسب در سیستم گرمایش از کف مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم گرمایش از کف : در سیستم گرمایش از کف، آب گرم در داخل لوله های پنج لایه نیوپایپ که زیر کف پوش ساختمان قرار گرفته است جریان می یابد. انرژی گرمایی بصورت هدایتی از لوله های آب گرم به کف پوش ساختمان انتقال می یابد و سپس بصورت ترکیب روش های تابشی و جابجایی ( که قسمت عمده آن تابشی است) در فضای ساختمان منتشر می شود.

لوله نیو پایپ


کاربرد لوله های پنج لایه نیوپایپ, لوله های پنج لایه نیوپایپ,نیوپایپ, لوله های نیوپایپ