پلیمر PEX

پلیمر PEX,پلی اتیلن (PE)

پلی اتیلن (PE)، یکی از پر مصرف ترین مواد ترموپلاست در جهان است ...

پلیمر PEX

پلی اتیلن (PE)، یکی از پر مصرف ترین مواد ترموپلاست در جهان است که دارای خواص برجسته ای مانند: عایق الکتریکی، خاصیت فیلم شدن و مقاومت شیمیایی می باشد. همچنین این پلیمر ضعف فففهایی از جمله عدم مقاومت در مقابل حلالها در دمای بالا و ترک زایی تنشی (در مواردی که سطح پلیمر با مایع تماس داشته باشد) را به همراه دارد. دانشمندان برای رفع این ضعف از عملیات مشبک سازی ( cross-link ) طی چندین مرحله فرایندهای پیچیده شیمیایی بهره جسته اند. این فرآیند، مقاومت پلیمر مشبک شده (PEX) را در مقابل فشار و دمای بالا افزایش میدهد و تاثیر زیادی نیز بر افزایش مقاومت شیمیایی آن دارد.

سایر مزایای این پلیمر عبارتند از :

مقاومت بیشتر در برابر فشار و دما

مقاومت در دمای پایین

مقاومت در برابر رسوب گذاری و سایش

مقاومت شیمیایی بیشتر

انعطاف پذیری بیشتر

مقاومت در برابر ضربه


پلیمر PEX,پلی اتیلن (PE)