نمایندگی اصلی پوشفیت نیوفلکس | نمایندگی پوشفیت سایلنت |پخش اصلی پوشفیت نیوفلکس

قیمت ویژه پوشفيت,قیمت شگفت انگیز پوشفیت گروه بی ,بهترین تخفیف پوشفیت در بازار,قیمت ویژه پوشفيت گروه بی,قیمت ویژه نیوفلکس, بورس لوله و اتصالات پوشفیت در بازار ,نیوفلکس ارزان قیمت,پوشفیت ارزان قیمت,قیمت شگفت انگیز پوشفیت گروه بی,قیمت شگفت انگیز نیوفلکس در بازار شاد آباد,مناسب ترین قیمت نیوفلکس,مناسب ترین قیمت پوشفیت گروه بی,مناسب ترین قیمت لوله در بازار شاد آباد,بهترین قیمت نیوفلکس,خرید مقرون به صرفه پوشفیت,قیمت لوله و اتصالات نیوفلکس,نمایندگی پوشفیت در بازار,فروش عمده اتصالات پوشفیت گروه بی,قیمت لوله های فاضلابی پوشفيت ,نمایندگی گیتی پسند,پوشفیت جدید,لوله پوش فیت سایلنت,نمایندگی اصلی پوشفیت نیوفلکس,نمایندگی پوشفیت سایلنت,پخش اصلی پوشفیت نیوفلکس

نمایندگی اصلی پوشفیت نیوفلکس | نمایندگی پوشفیت سایلنت | پخش اصلی پوشفیت نیوفلکس

فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی

نمایندگی اصلی پوشفیت نیوفلکس | نمایندگی پوشفیت سایلنت |فروش فوق العاده پوشفیت نیوفلکس |پخش اصلی پوشفیت نیوفلکس

فروش فوق العاده پوشفیت|فروش فوق العاده پوشفیت نیوفلکس|قیمت ارزان لوله و اتصالات پوش فیت|نمایندگی اصلی پوشفیت نیوفلکس|نمایندگی اصلی محصولات پوشفیت|پخش و فروش پوشفیت نیوفلکس|نمایندگی پوشفیت سایلنتوشفیت سایلنت نیوفلکس|پخش اصلی پوشفیت نیوفلکس

آدرس: تهران، بازار آهن شادآباد، بهاران یکم، بلوک 34، پلاک 60 تلفن تماس: 4-66303253 : (021)

برای دانلود لیست قیمت جدید « لوله و اتصالات پوشفیت (B) نیوفلکس» از تاریخ 1403/01/14 اینجا را کلیک کنید.

لوله و اتصالات پوشفیت (B) نیوفلکس - صفحه یک

لوله و اتصالات پوشفیت (B) نیوفلکس - صفحه دو

لوله و اتصالات پوشفیت (B) نیوفلکس - صفحه سه

لوله و اتصالات پوشفیت (B) نیوفلکس - صفحه چهار


قیمت ویژه پوشفيت,قیمت شگفت انگیز پوشفیت گروه بی ,بهترین تخفیف پوشفیت در بازار,قیمت ویژه پوشفيت گروه بی,قیمت ویژه نیوفلکس, بورس لوله و اتصالات پوشفیت در بازار ,نیوفلکس ارزان قیمت,پوشفیت ارزان قیمت,قیمت شگفت انگیز پوشفیت گروه بی,قیمت شگفت انگیز نیوفلکس در بازار شاد آباد,مناسب ترین قیمت نیوفلکس,مناسب ترین قیمت پوشفیت گروه بی,مناسب ترین قیمت لوله در بازار شاد آباد,بهترین قیمت نیوفلکس,خرید مقرون به صرفه پوشفیت,قیمت لوله و اتصالات نیوفلکس,نمایندگی پوشفیت در بازار,فروش عمده اتصالات پوشفیت گروه بی,قیمت لوله های فاضلابی پوشفيت ,نمایندگی گیتی پسند,پوشفیت جدید,لوله پوش فیت سایلنت,نمایندگی اصلی پوشفیت نیوفلکس,نمایندگی پوشفیت سایلنت,پخش اصلی پوشفیت نیوفلکس

تاریخ لیست : شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
کد شرح مبلغ
11200 لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-150 گروه B 121,700
11210 لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-250 گروه B 192,900
11220 لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-500 گروه B 225,100
11240 لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-1000 گروه B 406,400
11260 لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-2000 گروه B 737,100
11280 لوله یک سر سوکت پوشفیت 50-3000 گروه B 1,053,900
11300 لوله یک سر سوکت پوشفیت 150-63 گروه B 160,800
11310 لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-63 گروه B 207,800
11320 لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-63 گروه B 326,100
11340 لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-63 گروه B 580,900
11360 لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-63 گروه B 1,044,700
11380 لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-63 گروه B 1,490,200
11400 لوله یک سر سوکت پوشفیت 150-75 گروه B 199,800
11410 لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-75 گروه B 242,300
11420 لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-75 گروه B 396,100
11440 لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-75 گروه B 704,900
11460 لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-75 گروه B 1,270,900
11480 لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-75 گروه B 1,817,300
11500 لوله یک سر سوکت پوشفیت 150-90 گروه B 267,500
11510 لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-90 گروه B 337,600
11520 لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-90 گروه B 533,900
11540 لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-90 گروه B 917,300
11560 لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-90 گروه B 1,649,700
11580 لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-90 گروه B 2,362,600
11600 لوله یک سر سوکت پوشفیت 150-110 گروه B 354,800
11610 لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-110 گروه B 467,300
11620 لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-110 گروه B 755,400
11640 لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-110 گروه B 1,304,200
11660 لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-110 گروه B 2,360,300
11680 لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-110 گروه B 3,387,800
11691 لوله یک سر سوکت پوشفیت گروه B110-5000 5,454,200
11710 لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-125 گروه B 652,100
11720 لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-125 گروه B 1,048,200
11740 لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-125 گروه B 1,849,500
11760 لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-125 گروه B 3,186,900
11780 لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-125 گروه B 4,524,300
11810 لوله یک سر سوکت پوشفیت 250-160 گروه B 1,065,400
11820 لوله یک سر سوکت پوشفیت 500-160 گروه B 1,701,400
11840 لوله یک سر سوکت پوشفیت 1000-160 گروه B 2,917,100
11860 لوله یک سر سوکت پوشفیت 2000-160 گروه B 5,050,100
11880 لوله یک سر سوکت پوشفیت 3000-160 گروه B 7,181,900
13220 لوله دوسرسوكت پوشفیت 50-500 گروه B 249,200
13240 لوله دوسرسوكت پوشفیت 50-1000 گروه B 430,500
13260 لوله دوسرسوكت پوشفیت 50-2000 گروه B 761,200
13280 لوله دوسرسوكت پوشفیت 50-3000 گروه B 1,078,000
13320 لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-63 گروه B 362,800
13340 لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-63 گروه B 617,700
13360 لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-63 گروه B 1,081,500
13380 لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-63 گروه B 1,528,000
13420 لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-75 گروه B 432,800
13440 لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-75 گروه B 742,800
13460 لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-75 گروه B 1,308,800
13480 لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-75 گروه B 1,855,200
13520 لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-90 گروه B 586,700
13540 لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-90 گروه B 970,100
13560 لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-90 گروه B 1,702,500
13580 لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-90 گروه B 2,415,400
13620 لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-110 گروه B 819,700
13640 لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-110 گروه B 1,368,500
13660 لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-110 گروه B 2,424,600
13680 لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-110 گروه B 3,452,100
13691 لوله دوسرسوكت پوشفیت 5000-110 گروه B 5,518,500
13720 لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-125 گروه B 1,137,700
13740 لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-125 گروه B 1,939,000
13760 لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-125 گروه B 3,276,400
13780 لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-125 گروه B 4,613,900
13820 لوله دوسرسوكت پوشفیت 500-160 گروه B 1,850,600
13840 لوله دوسرسوكت پوشفیت 1000-160 گروه B 3,066,400
13860 لوله دوسرسوكت پوشفیت 2000-160 گروه B 5,198,200
13880 لوله دوسرسوكت پوشفیت 3000-160 گروه B 7,331,200
20200 بوشن 50 mm 180,300
20300 بوشن 63 mm 207,500
20400 بوشن 75 mm 234,200
20500 بوشن 90 mm 319,800
20600 بوشن 110 mm 468,400
20700 بوشن 125 mm 654,400
20800 بوشن 160 mm 1,067,700
26320 تبدیل خارج از مركز 63-50 mm 187,200
26420 تبدیل خارج از مركز 75-50 mm 188,800
26430 تبدیل خارج از مركز 75-63 mm 204,400
26520 تبدیل خارج از مركز 90-50 mm 218,200
26530 تبدیل خارج از مركز 63-90 mm 226,200
26620 تبدیل خارج از مركز 110-50 mm 324,800
26630 تبدیل خارج از مركز 63-110 mm 331,800
26640 تبدیل خارج از مركز 110-75 mm 344,400
26650 تبدیل خارج از مركز 110-90 mm 375,400
26760 تبدیل خارج از مركز 125-110 mm 466,100
26860 تبدیل خارج از مركز 160-110 mm 671,600
26870 تبدیل خارج از مركز 160-125 mm 792,200
30245 زانو ٤٥ درجه 50 mm 124,400
30287 زانو ٨٧ درجه 50 mm 133,100
30345 زانو 45 درجه 63 mm 171,700
30387 زانو ٨٧ درجه 63 mm 212,400
30445 زانو ٤٥ درجه 75 mm 230,700
30487 زانو ٨٧ درجه 75 mm 240,300
30545 زانو ٤٥ درجه 90 mm 310,000
30587 زانو ٨٧ درجه 90 mm 347,900
30645 زانو ٤٥ درجه 110 mm 494,700
30687 زانو ٨٧ درجه 110 mm 587,900
30745 زانو ٤٥ درجه 125 mm 629,200
30787 زانو ٨٧ درجه 125 mm 781,800
30845 زانو ٤٥ درجه 160 mm 1,183,600
30887 زانو ٨٧ درجه 160 mm 1,458,000
33345 زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63 mm 300,800
33387 زانو 87 درجه ونت دار50-63-63 mm 306,600
33645 زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110 mm 660,100
33687 زانو 87 درجه ونت دار50-110-110 mm 679,700
35220 زانو 50-50 mm جهت ارتباط با ظرفشوئى و ... 90,700
36200 لاستیك mm50-30 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … 157,500
40330 سه راه ٨٧ درجه 63-63 mm 314,600
40420 سه راه ٨٧ درجه 75-50 mm 300,800
40430 سه راه ٨٧ درجه 75-63 mm 320,300
40440 سه راه ٨٧ درجه 75-75 mm 357,100
40530 سه راه ٨٧ درجه 90-63 mm 432,800
40540 سه راه ٨٧ درجه 90-75 mm 454,300
40550 سه راه ٨٧ درجه 90-90 mm 472,400
40620 سه راه ٨٧ درجه 110-50 mm 583,200
40630 سه راه ٨٧ درجه 110-63 mm 601,600
40640 سه راه ٨٧ درجه 110-75 mm 702,000
40650 سه راه ٨٧ درجه 110-90 mm 739,400
40660 سه راه ٨٧ درجه 110-110 mm 880,600
40760 سه راه ٨٧ درجه 125-110 mm 1,084,100
40770 سه راه ٨٧ درجه 125-125 mm 1,157,200
40860 سه راه ٨٧ درجه 160-110 mm 1,561,300
40870 سه راه ٨٧ درجه 160-125 mm 1,706,000
40880 سه راه ٨٧ درجه 160-160 mm 2,005,600
42220 سه راه ٤٥ درجه 50-50 mm 240,000
42320 سه راه ٤٥ درجه 63-50 mm 280,200
42330 سه راه ٤٥ درجه 63-63 mm 322,600
42420 سه راه ٤٥ درجه 75-50 mm 331,800
42440 سه راه ٤٥ درجه 75-75 mm 482,700
42520 سه راه ٤٥ درجه 90-50 mm 469,100
42530 سه راه ٤٥ درجه 63-90 mm 514,400
42540 سه راه ٤٥ درجه 90-75 mm 536,300
42550 سه راه ٤٥ درجه 90-90 mm 557,600
42620 سه راه ٤٥ درجه 110-50 mm 643,600
42630 سه راه ٤٥ درجه 110-63 mm 694,600
42640 سه راه ٤٥ درجه 110-75 mm 767,000
42650 سه راه ٤٥ درجه 110-90 mm 819,700
42660 سه راه ٤٥ درجه 110-110 mm 973,000
42760 سه راه ٤٥ درجه 125-110 mm 1,141,200
42770 سه راه ٤٥ درجه 125-125 mm 1,306,500
42860 سه راه ٤٥ درجه 160-110 mm 1,735,800
42870 سه راه ٤٥ درجه 160-125 mm 1,931,000
42880 سه راه ٤٥ درجه 160-160 mm 2,415,400
51666 انشعاب دوبل ٦٧ درجه 110-110-110 mm 1,454,600
60200 درپوش 50 mm 40,900
60300 درپوش 63 mm 48,300
60400 درپوش 75 mm 71,200
60500 درپوش 90 mm 96,500
60600 درپوش 110 mm 159,600
60700 درپوش 125 mm 197,500
60800 درپوش 160 mm 362,800
65400 دریچه بازدید 75 mm 412,200
65500 دریچه بازدید 90 mm 639,500
65600 دریچه بازدید 110 mm 844,100
65700 دریچه بازدید 125 mm 1,008,000
65800 دریچه بازدید 160 mm 1,499,300
66400 دریچه بازدید انتهایى 75 mm 404,600
66600 دریچه بازدید انتهایى 110 mm 675,100
78000 سیفون50mm یك تكه با درپوش بالوله 75 60 cm 1,035,500
78020 سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 75)20 cm 797,900
78040 سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 75)75 cm 1,115,900
78060 سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 75)90 cm 1,213,500
78200 سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 63)60 cm 861,000
78220 سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 63)20 cm 644,100
78240 سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 63)75 cm 926,500
78260 سیفون 50 یك تكه با درپوش( بالوله 63)90 cm 1,002,300
78300 سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله)60 cm 1,051,600
78301 سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )60cm 940,300
78320 سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله)20 cm 794,300
78321 سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )20cm 713,000
78340 سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله)75 cm 1,149,200
78341 سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )75cm 1,053,900
78360 سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله)90 cm 1,227,300
78361 سیفون 63 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )90cm 1,135,400
78400 سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله)60 cm 1,143,500
78401 سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )60cm 1,113,600
78420 سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله)20 cm 918,400
78421 سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )20cm 878,300
78440 سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله)75 cm 1,225,000
78441 سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )75cm 1,202,000
78460 سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله)90 cm 1,330,600
78461 سیفون 75 یك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )90cm 1,299,600
78500 سیفون 90 یك تكه با درپوش( بالوله)60 cm 1,536,100
78520 سیفون 90 یك تكه با درپوش( بالوله)20 cm 1,207,700
78540 سیفون 90 یك تكه با درپوش( بالوله)75 cm 1,647,400
78560 سیفون 90 یك تكه با درپوش( بالوله)90 cm 1,784,000
78600 سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله)60 cm 3,023,900
78601 سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )60cm 2,274,200
78620 سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله)20 cm 2,311,000
78621 سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )20cm 1,859,800
78640 سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله)75 cm 3,237,400
78641 سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )75cm 2,488,900
78660 سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله)90 cm 3,500,300
78661 سیفون 110 یك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )90cm 2,651,900
79600 سیفون 110 یك تكه با لوله سوکتدار 25 cm 2,509,600
79620 سیفون 110 یك تكه با لوله سوکتدار 35 cm 2,691,000
79660 سیفون 110 یك تكه با لوله سوکتدار 60 cm 3,019,300
79730 عصایى پشت بام 63 1,533,800
79750 عصایى پشت بام 90 2,221,400
79760 عصایی پشت بام 110( بالوله)200 cm 2,707,000
80240 مایع روان کننده 200 گرمی 587,800
85200 بست آویز لوله 50 232,800
85300 بست آویز لوله 63 262,600
85400 بست آویز لوله 75 281,500
85500 بست آویز لوله 90 314,000
85600 بست آویز لوله 110 363,100
85700 بست آویز لوله 125 402,600
86200 بست رایزر لوله 50 186,700
86300 بست رایزر لوله 63 204,200
86400 بست رایزر لوله 75 220,800
86500 بست رایزر لوله 90 249,400
86600 بست رایزر لوله 110 309,300
86700 بست رایزر لوله 125 353,800
87500 بست آویز سقفی دو رزوه ای 50 131,600
87600 بست آویز سقفی دو رزوه ای 63 155,000
87700 بست آویز سقفی دو رزوه ای 75 174,000
87800 بست آویز سقفی دو رزوه ای 90 187,400
87900 بست آویز سقفی دو رزوه ای 110 205,200
88000 بست آویز سقفی دو رزوه ای 125 259,900
40220 سه راه ٨٧ درجه 50-50 mm 229,600
40320 سه راه ٨٧ درجه 50-63 mm 277,900